poker
casino

Europakommissionen ifrågasätter ny tysk spellag

Tyskland har tidigare fått hård kritik från EU för att landets lag om statligt spelmonopol strider mot EG-rätten då Tyskland inte har kunnat visa att de uppfyller de krav som ställs på det EU-land som av folkhälsoskäl vill ha statligt spelmonopol.

Enligt planerna skulle de 16 tyska förbundsländerna lägga fram en ny spellagstiftning i juni å år, men den tidsplanen gick i stå eftersom de sexton förbundsländerna inte lyckades enas. Regeringen meddelade att den nya lagen skulle dröja till oktober, men nu verkar även den tidsplanen spricka efter att Europakommissionen öppet har ifrågasatt om det lagförslag som tagits fram verkligen är i enlighet med EG-rätten.

Enligt lagförslaget ska utländska operatörer få verka inom Tysklands gränser om de betalar 16,66% i skatt. Enligt Europakommissionens initiala bedömning förfaller det dock som att den nya lagen i praktiken inte alls gör det enklare för företag från andra EU-länder att etablera sig på den tyska spelmarknaden utan tvärt om försvårar för dem. Det finns därför överhängande risk för att lagförslaget strider mot EU:s grundprinciper om fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.


Annons

Kommentera

Logga in för att skriva kommentarer