poker
casino

Poker betting för nybörjare

Bettingen startar: Antes och Mörkar (Blinds)

Innan ett enda kort har delats ut så lägger spelare pengar i potten, dvs bettar. Detta är för att dessa spelare skall ha något att förlora på att lägga sig, och att det alltid skall finnas något att vinna, och därmed öka chanserna till att i alla fall några av pokerspelarna runt bordet är med i nuvarande omgång. Men givetvis – med dåliga kort lägger man sig ändå såvida man inte är mycket duktig på att bluffa. I vilket fall, det finns två olika sätt som spelare kan tvingas lägga pengar i potten på:

Antes – Har spelet en “ante” så måste alla spelare runt bordet lägga ett mindre belopp i potten innan kort delas ut. Denna “ante” räknas inte som en satsning (bet) utan är bara ett sätt att bygga potten så att alla har något att jaga i nuvarande omgång.

Mörkar (Blinds) – En “blind” är det andra sättet att sätta igång potten och detta räknas som en satsning (bet). Det kallas för en mörk/blind därför att när du gör denna satsning har du inte sett ett enda kort ännu utan gör det så att säga i “blindo”. Det vanligaste är att de två spelarna direkt till vänster om given (dealern) tvingas lägga in mörkar – den direkt till vänster om given lägger in “lilla mörken” (small blind) och den till vänster om denne lägger in “stora mörken” (big blind). Vilka två det är som lägger in mörkar ändras alltså vid varje ny omgång eftersom given (dealern) flyttas ett steg till vänster vid varje ny omgång. Storleken på mörkarna är bestämt innan spelet börjar och vanligast är att stora mörken är samma belopp som minsta tillåtna satsning, medan lilla mörken är hälften eller en tredjedel av stora mörken. I och med att man använder mörkar så kan ingen runt bordet checka innan floppen – det ligger ju alltid satsade pengar i potten så man måste syna, höja eller lägga sig.

Bettingmöjligheter från floppen: checka, syna, höja (check, call, raise)

Anta att du är den förste att agera i en bettingrunda – i ett spel med mörkar sitter du direkt till vänster om “stora mörken” annars direkt till vänster om given (dealern). Just nu antar vi att du sitter i ett spel utan mörkar, dvs ingen har hittills bettat något i denna omgång. Du har nu att välja på två saker:

1. checka – avstå att satsa/betta

2. satsa/betta – lägga ett belopp i potten.

Låt oss anta att du bettar. Spelaren till vänster om dig har då tre alternativ:
1. syna (call) – betta samma som du

2. höja (raise) – satsa ett större belopp än du

3. lägga sig (fold) – kasta korten och hoppa av nuvarande omgång/hand.

Detta fortsätter runt bordet för varje spelare tills turen har kommit tillbaka till dig. Om någon har höjt (raise) den bet du gjorde så har du samma tre alternativ som ovan – dvs bettingrundan kan gå mer än ett varv och är inte slut förrän ingen höjer längre utan antingen har lagt sig eller synar (call). Alla som är kvar i omgången/handen har nu bettat exakt samma belopp (såvida ingen har slut på marker vilket medför att man “splittar potten”, vilket är överkurs). Om ingen runt bordet satsar någonting har man en s k “rundpass” eller “rundcheck” (checked around) vilket inte är något konstigt, spelet går vidare som vanligt.

Bettingtyper – No Limit, Pot Limit, Fixed Limit, Spread Limit

Det finns inga fasta regler för exakt hur man bestämmer bettingtypen i olika pokerspel, utan hur och vad man bettar brukar beskrivas i spelets namn, t ex “No-Limit Texas Hold’em”. Beroende på var du spelar poker kan du stöta på någon av dessa fyra vanliga varianter:

Spread Limit
Detta är den vanligaste bettingtypen vid pokerspel hemma. I ett “spread limit”-spel kan en spelare betta vad som helst inom ett givet intervall, t ex från 10 kronor till 50 kronor. Ingen kan alltså vid ett visst tillfälle betta mindre än 10 kronor och inte heller betta eller höja (raise) med mer än 50 kronor. Utöver detta måste du dessutom höja någons bet med minst samma belopp som de bettade – dvs bettar någon 30 kronor måste du höja med minst 30 kronor om du vill höja.

Fixed Limit
Detta är den bettingtyp som de flesta spelar på kasino. Den är enkel och innebär att man har bestämt precis vilka belopp man får betta i ett givet läge. Vanligt är att man tillåts betta och höja ett visst belopp pre-flop och efter floppen, och sedan ett något högre belopp i turn och river. Spelar du t ex i ett $2-$4 fixed limit-spel så kan du bara betta eller höja $2 i de 2 första rundorna och sedan bara $4 i de återstående.

Pot Limit
I pot limit-spel kan du som mest betta eller höja samma belopp som just nu ligger i potten. “Potten” inkluderar här de satsningar som folk redan har gjort i nuvarande runda – dessa kan man tycka inte ligger i potten beroende på hur man ser det, men så fort man har satsat i en runda så ligger ju det beloppet i potten även om markerna fortfarande står framför den som bettade. Denna typ av limit upplevs av många som lite förvirrande och nybörjare kanske skall undvika den. Som ett exempel kan vi ta följande: Det ligger $100 i potten. Spelare A bettar $100. Spelare B kan nu som mest lägga in $400. Varför inte bara $200? Jo, efter att han synat de $100 som spelare A bettade finns det ju $300 i potten och spelare B kan då höja med $300, dvs han kan lägga in maximalt $400.

No Limit
“No limit” är den typ av limit som är vanligast i TV (i alla fall år 2006). Denna limit är precis som namnet antyder snarare en avsaknad av limit, dvs det finns ingen gräns förutom den ditt eget innehav med marker sätter. Du kan alltså när som helst trycka in hela din hög med marker i potten. Detta gör att det går att spela väldigt aggressivt och den med många marker kan verkligen sätta tyngd bakom en satsning.

Några vanliga slanguttryck som rör betting

Buy-In – Det belopp du måste betala för att få vara med och spela vid ett bord eller i en turnering.

Bump – Att höja (raise). T ex “Bump it to twenty” betyder att höja till $20. Man kan även säga “Kick it to twenty”

Family pot – När ingen runt border lägger sig i en runda, dvs hela “familjen” är med i potten.

Limp – att “halta” på svenska. Att betta det minsta tillåtna beloppet eller att endast syna. Om t ex lilla mörken bara lägger in så mycket som behövs för att möta stora mörken har lilla mörken “haltat in”

Stack – Din bankrulle/hög med marker. Har du färre marker än de andra runt bordet är du “short stacked”.