poker
casino

Förstå position

I poker handlar position om var en spelare sitter i förhållande till andra spelare eller i förhållande till given/dealern. Om någon säger att de har “position på dig” så sitter de till vänster om dig och får således alltid agera efter dig (förutom när du är dealer).

Oftast talar man om position i förhållande till dealern och huruvida du agerar tidigt eller sent i bettingrundan. Var man sitter spelar roll för din spelstil och dina chanser att lyckas med en viss teknik, och det är bl a därför som man roterar vem som är dealer (eller har den s k dealer button) under spelets gång.

Dealer (“On the button”)

Att sitta som dealer, dvs att dela ut korten eller att vara den som skulle delat ut korten om man inte hade en speciell dealer, anses allmänt som den bästa positionen i t ex Texas Hold’em. Detta beror på att denna person alltid agerar sist i bettingrundan och således vet hur alla andra runt bordet har spelar innan han/hon behöver agera. Denna position kallas för att sitta “on the button”.

Tidig position

De 2-3 spelarna direkt till vänster om dealern sitter i “tidig position” (early position). Detta anses som den sämsta position man kan ha eftersom man måste agera innan man vet hur de andra runt bordet spelar sina händer. Eftersom du bestämmer dig för att lägga dig, satsa eller passa innan du vet hur någon annan gör så kan det vara bäst att spela tight i denna position.

Sen position

De 2-3 spelarna direkt till höger om dealern sitter i “sen position” (late position). Detta anses som den näst bästa positionen, efter att sitta “on the button” såklart. Sitter du här har du betydligt mer information än spelarna i tidig position och kan spela mer taktiskt. Om alla har passat/checkat fram till dig och du sitter i sen position kan det ibland räcka att satsa ett belopp för att vinna potten. Detta kallas för “betting position” och är ett slags knep som bygger på att ingen av de som checkade har någon bra hand. Se upp för lite mer avancerade spelare som med en bra hand först checkar och hoppas på att någon skall satsa, så att de i sin tur kan höja denna satsning – ett slugt sätt att öka storleken på potten och få folk med lite sämre händer att gå med.

Mellanposition

De som varken sitter i tidig eller sen position sitter i “mellanposition”. Denna position är naturligtvis en blandning av tidig och sen position vad gäller styrkor och svagheter. I ju senare position du sitter desto lösare kan du eventuellt spela om du är en duktig spelare, så här behöver du kanske inte vara lika tight som i tidig position men du måste ändå se upp – det är flera spelare efter dig som kommer att reagera på hur du agerar.