poker
casino

Pokeretikett på Casino Cosmopol

De enda tillåtna språken vid Cosmopols pokerbord är svenska och engelska. Kasinots personal kommer att anvisa dig din plats vid bordet. Skulle alla platser vara upptagna, måste du sätta upp dig på en väntelista och avvakta din tur.

Du får aldrig hålla dina hålkort utanför bordskanten, och de får inte heller döljas på något sätt. Du får inte visa, tillkännage eller diskutera dina hålkort med någon innan visningen har skett. Dina uppkort måste hela tiden ligga på bordet fullt synliga för alla. Att vidröra någon annans kort eller marker är inte tillåtet.

När du kastar dina kort vänder du på ditt eller dina uppkort så att baksidorna kommer upp, och skjuter över alla korten till dealern. Har du väl kastat dina kort, kan de aldrig någonsin tas tillbaka.

Betänketid

Om du behöver lite extra betänketid för att fatta ett beslut, tillkännager du detta genom att säga “Jag tänker” eller “Time”, och placerar en eller flera marker ovanpå hålkorten. Du får dock inte ta otillbörligt lång tid på dig; gör du det, har en annan spelare rätt att sätta dig “på klockan”. Dealern kommer då att ge dig en minut, varefter han eller hon högt räknar ned ytterligare 10 sekunder. Har du då fortfarande inte fattat något beslut, räknas det som att du lagt dig.

TydlighetVar tydlig när du checkar eller höjer, så att inga missförstånd uppstår. Om du höjer måste detta klart framgå genom att du skjuter fram det korrekta beloppet i marker, och/eller genom att du först tillkännager att du avser att höja.
I visningen är det kutym att den spelare som sist öppnade eller höjde och därefter blev synad av de andra kvarvarande spelarna, visar sina kort först.
Alla de marker som du satsar ska du placera ett stycke framför dig på bordet, så att det klart framgår att de utgör din insats i den satsningsrundan. Det är inte tillåtet att kasta in dem i potten så att de blandas om med tidigare satsade marker! Så snart en satsningsrunda är över, ska alla satsade marker samlas in till potten av kasinots dealer.

Alla de marker som du har i spelet måste vara klart synliga framför dig; det är inte tillåtet att gömma högvalörmarker bakom andra av lägre valör.
Du har rätt att när som helst, efter avslutad giv, resa dig upp och lämna bordet. Tillbakaväxling av marker till kontanter sker vid någon av kasinots kassor.

Du har också rätt att lämna bordet för en kortare stund under pågående spel; dealern kommer då under tiden att bevaka dina marker. Blir du borta alltför länge kommer kasinot att ta hand om dina marker för din räkning och låta en annan spelare ta din plats.
Ovanstående regler gäller i kasinots cash games, spel med marker motsvarande påstämplade kontantvärden. Vid pokerturneringar tillkommer ett antal ändringar och tillägg till ovanstående regler.
I alla tvister har kasinots personal, efter att ha hört de berörda spelarna, sista ordet.

Källa: casinocosmopol.se