poker
casino

Att spela essen i Pot Limit Omaha

I Texas holdem är ju den bästa starthanden AA. Det är, särskilt på lägre nivåer, sällan som man släpper essen även efter floppen. Omaha är dock inte Texas texas holdem, man får ju som bekant fyra kort, och essen är inte i närheten av lika starka i detta spel.

Ett av de absolut vanligaste misstagen som spelare som nyss börjat spela Omaha, oftast efter att ha spelat en del Texas förut, är att överspela AA-händer.

AAxx är en okej starthand men inte mer beroende på sidokort och färger. Dessutom är Omaha ett flopspel till mycket större utsträckning än Texas, vilket gör att även den bästa starthanden kan bli mer eller mindre värdelös efter floppen.

Som de två bästa starthänderna i Omaha räknas AAKK och AAJT med dubbla färgdrag. Men även dessa är inte speciellt mycket värda när floppen kommer 764 i olika färger och det blir action.

En god tumregel för hur man spelar AAxx efter floppen är att om du är heads-up mot en motståndare och har höjt innan floppen så ska du beta oavsett flop. Om du möter två eller fler spelare är det dock mer tveksamt, det är sällan fel att lägga sig mot ett bet eller checka och ta ett gratis turnkort om du sitter sist.

Nakna ess – alltså AAxx där sidokorten inte träffar t.ex. tvåpar eller stegdrag – är sällan spelbara efter floppen. Det är inte fel att satsa ut mot en motståndare i hopp om att den lägger sig, men får du syn eller omslag mot dig är det oftast bara att lägga handen vid minsta action. AAxx är ungefär motsvarigheten till att ha 65 på en KT5-flop i Texas – du betar gärna ut för att försöka ta potten, men du stoppar inte in mer pengar om du får syn eller omslag.

För att spela vidare med AAxx efter floppen bör du minst ha ett färgdrag som tillägg om du inte träffar trissen (eller tvåpar, vilket också bör spelas försiktigt). Om vi antar att du höjt preflop med AA83 med A3 i spader och floppen kommer QJ4 med två spader och du betar ut och en spelare slår om kan du faktiskt spela vidare.

Motståndaren har oftast en s.k. wrap-stege (ex. KT9x), tvåpar eller triss. Mot wrapstegen leder du, mot tvåparet ligger du marginellt före (eller marginellt efter beroende på sidokort, men i praktiken så är det en coinflip) och mot en triss ligger du efter, men vinner potten en tredjedel av gångerna ändå.

Även på en sådan flop som den ovan – när du har ett överpar och färgdrag – finns det alltså risk att du ligger kraftigt efter, det visar hur pass vanskliga essen är efter floppen. Spela AAxx utan träffar väldigt försiktigt på floppen, det mest kostsamma misstaget som Texasspelare gör är att spela essen som om de vore AA i Texas.

Skrivet av Andris Kangeris för 24hPoker.com