poker
casino

Strategier för pokerturneringar – del 2

Använd “outs”

Om floppen ger dig minst 9 “outs” kan du prova att höja eller satsa stort. En “out” är ett kort som i turn eller river ger dig en hand som är värd något. Anta att du har 10-9 och floppen är Dam-Knekt-2. Du vill nu ha en Kung eller en 8:a för att få ihop din stege. Det finns ju fyra Kungar och fyra 8:or kvar i leken så du har totalt 8 “outs” i detta fall. Men du skall som sagt ha en starkare hand än så här. Säg t ex att båda dina kort var Hjärter och två av korten i floppen också var Hjärter. Då ökar dina “outs” markant eftersom det nu även finns 9 Hjärter-kort som ger dig en bra hand (dvs färg).

Att spela aggressivt med denna typ av hand brukar få andra spelare att lägga sig vilket kan gör att du vinner marker utan att ha blivit utmanad. Skulle någon trots allt syna har du alla möjligheter att få en stark hand i turn eller river. Det finns även en chans att dina motståndare checkar i turn på grund av ditt aggressiva spel och då kan du välja att få se river gratis om du vill.

Bluffa med klädda kort

Följande tips skall bara användas när du har bra känsla för pågående spel, de deltaganda spelarna och tillräckligt med marker.

Antag att du sitter på stora mörken och har synat en höjning från en spelare i sen position innan floppen. Om floppen innehåller ett klätt kort, dock ej Ess, kan du prova att satsa ganska offensivt oavsett vad dina egna kort är. Varför? Jo, därför att folk ofta höjer om de sitter med ett Ess eller en Kung, Dam eller Knekt på hand. Chansen är tillräckligt stor att det klädda kort som ligger på bordet INTE är det de har på hand. Många höjer även med ett svagt par på hand (dvs par som ej är klätt) och om du spelar på det klädda kortet på bordet skrämmer du väck dessa spelare.

Detta förutsätter såklart att du agerar självsäkert och inte beter dig konstigt – som att vänta för länge eller satsa ett för litet belopp. Gör en “självklar” satsning, som om du hade paret, och satsa i storleksordningen dubbla beloppet som höjningen innan flopp var på. Gör inte heller för många av dessa utspel eftersom det är viktigt att behålla en image av att du är en tight spelare.