poker
casino

Vilken pokerhand vinner när flera har samma hand?

Färgstege

När färgstegar jämförs är färgstegen med högsta kortet i topp vinnaren. T9876 i samma färg slår till exempel 98765 och alla andra färgstegar med 9 eller lägre i topp. Den högsta möjliga färgstegen är den med ess i topp: AKQJT. Denna hand kallas royal flush och slår alla andra färgstegar som inte har ess i topp. Färgerna har ingen inbördes rangordning, exempelvis är AKQJT i spader precis lika bra som AKQJT i ruter. Observera att 65432 i hjärter slår 5432A i hjärter eftersom esset i den andra handen räknas lågt och inte högt.

Fyrtal

När flera fyrtal jämförs vinner i första hand handen med högst valör på fyrtalet, och i andra hand får valören på det udda kortet avgöra. Färgerna har aldrig någon betydelse här. Exempel: KKKKJ slår QQQQA och 8888K slår 8888Q. Det sista fallet, där man måste jämföra sidokorten, kan bara bli aktuellt i pokerspel med gemensamma kort, och aldrig i exempelvis mörkpoker. Om alla har samma fyrtal och samma valör på sidokortet blir det oavgjort.

Kåk

När flera kåkar jämförs vinner kåken med högst valör på trissen. Om alla har samma valör på trissen avgör valören på paret, och om det också är samma blir det oavgjort. Exempel: 77744 slår 666TT och KKKJJ slår KKK55. I spelformer utan gemensamma kort kan det aldrig bli aktuellt att jämföra paren i kåkarna, eftersom flera spelare inte kan ha samma triss.

Färg

Flera färghänder jämförs på följande vis: I första hand avgör valören på det högsta kortet hos var och en. Om några har samma avgör valören på deras näst högsta osv. Om alla fem har samma valör är det oavgjort. Färgerna har aldrig någon betydelse. Exempel: AKJ72 slår AKT97.

Stege

Stegar jämförs på samma sätt som färgstegar. Färgerna saknar alltid betydelse vid rangordningen, bara högsta kortet är intessant. Den högsta stegen är naturligtvis AKQJT.

Triss

Om flera personer sitter med triss jämför man i första hand valören på korten i själva tretalet, i andra hand högsta sidokortet och i sista hand det lägre sidokortet. Färgerna är betydelselösa. Exempel: 777A2 slår 666AK. Endast i spel med gemensamma kort kan flera spelare har triss i samma valör, så i till exempel mörkpoker blir det aldrig aktuellt att jämföra sidokort.

Tvåpar

Om flera personer sitter med tvåpar jämför man i första hand valören på spelarnas högsta par, i andra hand valören på det lägre och i sista hand sidokortet. Färgerna är betydelselösa. Exempel: AA55J slår KKQQJ.

Par

Om flera personer sitter med par jämför man i första hand valören på de båda korten som ingår i själva paret. I andra hand får högsta sidokortet särskilja etc. Färgerna är betydelselösa. Exempel: JJ632 slår TTA52.

Inget

När man ska särskilja mellan flera spelare som har “ingenting” gör man precis som när man jämför färghänder eller sidokort i andra händer: I första hand valören på högsta kortet etc. Exempel: T9762 slår T9654.