poker
casino

Pokerhänder

Steg ett i all poker är att lära sig värdet av den hand man håller. Pokerhandens värde utgörs av förbestämda kombinationer av de kort som regelmässigt kan skapa din hand. I t.ex. Texas Hold’em utgörs din pokerhand av dina två ”pocket cards” (de kort bara du kan se) tillsammans med alla ”community cards” (de kort som alla kan se och använda för att skapa sin pokerhand). Nedan följer de pokerhänder som finns i poker. Rangordningen på olika händer speglar den matematiska sannolikheten för de olika händerna. Ju mindre chansen är att få en viss hand desto värdefullare är det och desto troligare att man vinner potten.

Bland våra pokerartiklar kan du läsa mer om hur du skall spela olika händer.

Inside straight draw
En stege där något kort i sekvensen saknas, dock inte det första eller sista
Open-ended straight draw
En stege där första eller sista kortet saknas
Högsta kortet (high card)
Handens värde utgörs av det högsta kortet av fem. T.ex. i handen A-10-9-3-3 är högsta korten esset (A).
Par (pair)
Ett par består av två kort med samma värde ex. AA (två ess)
Tvåpar (two-pair)
Ett tvåpar består av två par av olika värde. T.ex. A-A-K-K-10.
Triss el. tretal (three of a kind)
Ett tretal el. triss består av tre kort med samma värde t.ex. 5-5-5-6-7, triss i femmor.
Stege (straight)
En stege består av fem kort i följd t.ex. K-Q-J-10-9 är en stege med kung högt.
Färg (flush)
En färg består av fem kort där alla har samma färg t.ex. A-T-9-9-3 där alla korten är i hjärter.
Kåk (full house)
En kåk (eller full hand alt. fullt hus) består av ett triss och ett par t.ex. K-K-K-8-8.
Fyrtal (four of a kind)
Ett fyrtal består av fyra kort i samma valör t.ex. handen Q-Q-Q-Q-9 utgör ett fyrtal i damer.
Färgstege (straight flush)
En färgstege består av fem kort i följd och samma färg t.ex. Q-J-T-9-8 i spader.
Royal straight flush (royal)
Detta är den högsta och oslagbara handen i poker. En royal består av fem kort i följd och i samma färg med esset i topp t.ex. A-K-Q-J-T i klöver.