poker
casino

Pot limit

En limit där man som mest får satsa pottens storlek. Dock är ”potten” i detta fall det belopp som ligger i den faktiska potten PLUS det belopp som satsat av alla i nuvarande runda inklusive ens egen eventuella syn. Dvs det är det totala beloppet inklusive de marker som ännu inte hamnat i potten som gäller.