poker
casino

Rake

Den avgift huset/pokerrummet tar för att man får spela vid deras bord. Detta är vanligtvis en viss andel av potten upp till ett maxbelopp. Vanligt är t ex att ta 5% av potten men max $3 i rake. Spelar du på bord med väldigt låg limit skall du se upp så att inte raken är så hög att du förlorar på det i längden.