poker
casino

Skatteverket kräver in skatt från pokerspelare

Få 10 gratis spinn på Sveriges bästa casino

Mr Green har utnämnts till Sveriges bästa spelsajt fem år i rad. Här får du 10 gratis spinn plus 1000 kr i bonus!
Annons

Skatteverket har den här veckan gjort en samlad aktion för att komma åt pokerspelare som inte betalat skatt för skattepliktiga pokervinster.

Det var under tisdagen som Skatteverket gjorde oannonserade besök i pokerspelares hem i sällskap med polis och kronofogde och bland annat beslagtog datorer och mobiler.

Vid sidan av de pokerspelare som fått personligt besök har också en större grupp spelare brevledes krävts på vinstredovisning och skatteinbetalningar för de senaste åren.

Är jag skatteskyldig för mina pokervinster och förmåner?

Utgångspunkten i svensk skattelagstiftning är att pokervinster som överstiger 100 kronor ska deklareras och beskattas. Skattesatsen är 30% eftersom det räknas som inkomst av kapital.

Varje pott är rent principiellt ett eget lotteri och varje vunnen pott är beskattningsbar till sitt bruttovärde, dvs. inte ens insatsen som vinnaren har gjort i den potten kan dras av,” skriver Skatteverket på sin sajt (här). ”Även sidoinkomster i form av sponsring och s.k. rake-back är beskattningsbara. Med rake-back menas den bonus en spelare får tillbaka på satsat kapital när han värvar nya spelare till en spel-webbplats.”

Skatteverket verkar dock inte själva ha ägnat sig åt pokerspelande i någon större omfattning, för längre ned i texten får vi följande märkliga upplysning.

”Med rake-back menas den bonus en spelare får tillbaka på satsat kapital när han värvar nya spelare till en spel-webbplats. Här hittar du mer information om s.k. rake-back.”

Följer man länken kommer man till en annan sida hos Skatteverket som verkar ha skrivits av någon som är mer insatt och som inte håller med om ovanstående påstående. Där får vi nämligen läsa att:

”Rake är den avgift som pokerarrangören tar för att anordna spelet. Ofta tas en avgift ut om 3-5 % av varje pokerpott som spelas men maximalt en viss summa t.ex. maximalt $300. Rake-back är en återbetalning av den rake du har betalat. Pokerarrangörerna betalar tillbaka en viss del av raken som en marknadsföringsåtgärd eller som en rabatt till trogna spelare. Uträkningen av rake-back kan ske på olika sätt.”

Inte ens Skatteverket verkar vara överens med Skatteverket alltså.

Värt att nämna är också att skribent nummer två längre ned i svaret för ett något rörigt resonemang om huruvida man ska betala skatt på sin rake-back, och verkar komma till slutsatsen om att man inte ska göra det.

”När du spelar poker ska du skatta för de pokervinster som du gör på spel hos anordnare som finns utanför EU/EES området. Det är ingen skatt på vinster som inte överstiger 100 kronor, sådana vinster behöver du alltså inte ta upp i din inkomstdeklaration. Du får då inte heller avdrag för rake som du betalar och som en följd av detta så är inte heller den rake-back du kan tänkas få skattepliktig. Observera att det är bara när det är fråga om en ren rake-back som denna blir skattefri. Om det är fråga om någon form av bonus inblandad kan bedömningen bli en annan.”

Skattefri poker inom EU/EES-området

Om man vill komma undan huvudregeln om 30% beskattning av pokervinster gäller det att spela poker hos spelarrangörer i EU/EES-området. I den så kallade Lindman-domen slog nämligen EG-domstolen fast att svenska staten inte fick låta hasardspelsvinster vara skattefria i Sverige samtidigt som man beskattade hasardspelsvinster som kom från övriga länder inom EU/EES. Svenska statens agerande utgjorde ett otillbörligt gynnande av svenska spelarrangörer (till exempel Svenska Spel) på bekostnad av övriga spelarrangörer inom gemenskapsområdet, och stred därför mot EG-rätten.

”När du spelar kasino eller poker ska du dock inte beskattas för de vinster som du gör hos spelarrangörer som finns inom EU/EES-området. Det beror på att lotterier som anordnas inom Sverige är undantagna från skatteplikt.  I den så kallade Lindman-domen har EG-domstolen förklarat att EG-rätten hindrar EU-länder att beskatta inkomster på vinster i andra EU-länder om samma vinst skulle ha varit skattefri i det egna landet. Vinster på kasino- och pokerspel som anordnas inom EU/EES-området inkomstbeskattas därmed inte,” skriver Skatteverket på sin sajt.

I Lidmandomen använder sig domstolen utan närmare specifikation av uttrycket arrangörer hemmahörande i EU/EES-området, något som kan öppna upp för diskussion i framtida skattemål. Vad avgör egentligen var någonstans en pokersajt är hemmahörandes? Det kan vi inte veta med säkerhet förrän frågan avgjorts i domstol. Många experter inom området anser dock att det är spellicensen som bör vara avgörande, vilket alltså skulle innebära att till exempel pokersajter med spellicens från Malta eller Gibraltar skulle kunna erbjuda pokervinster som är befriade från svensk skattskyldighet. Om frågan tas till domstol är det dock inte omöjligt att tänka sig att vikt även kan komma att fästas vid andra faktorer, till exempel var någonstans arrangören har sitt huvudkontor och var någonstans servrarna är placerade.

Du kan läsa mer om pokerbeskattning och hur man undviker att bli skatteskyldig när man spelar poker på vår sida här.


Annons

Kommentera

Logga in för att skriva kommentarer