poker
casino

Att spela stacken vid en bluff


Annons

pokermarker”Att spela stacken vid en bluff” är kanske en något kryptisk titel? Det är dock inte konstigare än att du bör ta hänsyn till faktorer som motståndarens mängd marker när du överväger en bluff. Särskilt är stacken en viktig faktor i turneringar då det inte bara är att göra ett nytt inköp när markerna tar slut som i cash game.

En specifik aspekt kring när det är rätt läge för att bluffa i pokerturneringar är proportioner som gäller mängden marker, det som kallas ”stacken” Eftersom markerna i hög grad avgör förutsättningarna bör du begrunda stackens djup hos dig och dina motståndare inför en bluff.

Den mest lämpliga stacken att försöka bluffa

Om vi delar in stackar i tre kategorier: stor stack, medel stack och shortstacked är medelstacken den mest lämpliga att bluffa. Den stora stacken är mindre lämplig eftersom den helt enkel har råd att syna och en spelare som är shortstack kommer ofta att var pot comitted eller i många andra fall vara beredd att syna p.g.a. inställningen: ”jag har ändå inte mycket att förlora”.

Ha alltid med i beräkningarna då du höjer pre flop vilka storlekarna är på stackarna som sitter efter dig. Om det finns en shortstacked spelare som agerar efter dig och som är redo att trycka all in måste du planera för detta och redan från början veta om du i så fall tänker syna eller inte. Är du i position kan det ofta vara lockande att höja med händer som K8-K9, men om big blind är shortstacked med 10 BB försämras ditt läge. Din fold equity minskar och frågan är om du verkligen vill investera 10 BB med en hand som K8 ifall big blind väljer att ställa in?

Mot en stor stack är det framför allt post flop som det kan bli extra svårt att spela och detta gäller också dina utsikter att lyckas med en bluff. Många spelare tenderar att syna mera lättvindigt då dem har gott om chips i munnen, dvs. mycket marker.

Medelstacken är som sagt den du bör försöka bluffa oftast. Vad en medelstack är kan förstås skifta en del, men vi pratar här om en stack som är ungefär lika stor som genomsnittet i turneringen. Sedan finns det givetvis gradskillnader och en stack en bit över medel kommer förmodligen innebära syn oftare än en stack med knappt 15 BB.

Om vi tar ett exempel där din stack är 1 900 och motståndarens 1 300 och blindnivån är 50/100. I denna situation satsar du 500 och höjer potten till 1100 på river. En syn i detta läge innebär att motståndaren måste riskera nästan 2/5 av sin kvarvarande stack och skulle denne förlora potten återstår bara 800 marker, vilket bara är 8 BB. Många spelare vill undvika detta och därför kommer de lägga fler händer i detta läge än normalt – ett gynnsamt läge att ibland försöka bluffa alltså.

Andra viktiga omständigheter som inte får glömmas är hur många spelare som återstår i turneringen, hur nära det är till pengarna samt storleken på de andra spelarnas stackar vid bordet.

Få 10 gratis spinn på Sveriges bästa casino

Mr Green har utnämnts till Sveriges bästa spelsajt fem år i rad. Här får du 10 gratis spinn plus 1000 kr i bonus!
Annons

Kommentera

Logga in för att skriva kommentarer