poker
casino

Bad beat jackpot

En variant av bl a Texas Hold’em där den som förlorar med en mycket bra hand, ofta minst fyrtal i åttor, vinner en speciell jackpot. Denna jackpot växer efter hand som tiden går och kan bli riktigt stor. T ex så vann en spelare hos Absolute Poker $267 042.97, dvs runt 1.8 miljoner kronor, på en Bad Beat Jackpot genom att ha näst bästa handen.

Det är inte bara den som förlorar med en bra hand som tjänar pengar på detta, utan alla som är med i handen får en del av kakan. I den hand som vi använder som exempel ovan så fick t ex vinnaren av handen $133 521.48 och alla andra $33 380.37 var.