poker
casino

Omaha Hi/Lo regler

Omaha är ett pokerspel i familjen Hold’em för två till elva deltagare, besläktat med Texas Hold’em. Ofta spelas Omaha som hög-låg poker och då används namnet Omaha Hi/Lo eller Omaha/8 (Omaha 8 or better), vilket innebär att hög hand och låg hand delar på potten, under förutsättning att det finns en kvalificerad låg hand. Om så inte är fallet tar hög hand hela potten.

Omaha Hi/Lo börjar, precis som Texas Hold’em, med en angiven dealer som spelar sist i varje runda. Vidare tillämpar Omaha Hi/Lo samma regler för lilla och stora mörken som Texas Hold’em. Det innebär att det är person ett och två till vänster om dealern som betalar avgiften för att skapa en pott att spela för, om ingen satsar några pengar under omgången.

Omaha Hi/Lo – spelet

Omaha Hi/Lo har däremot ett annat sätt att spelas när det gäller antal hålkort och antal gemensamma kort än i Texas Hold’em. Varje spelare i Omaha Hi/Lo får fyra hålkort som tillhör enbart respektive spelare. Därefter sker en satsningsrunda, varefter tre kort läggs upp på bordet (floppen). Efter en andra satsningsrunda läggs ett fjärde kort upp på bordet, följt av en tredje satsningsrunda. Därefter läggs det femte och sista kortet upp och följs av en avslutande satsningsrunda. Slutligen visar de kvarvarande spelarna sina kort. När man i detta läge bildar sin hand i Omaha Hi/Lo måste man använda två av hålkorten och tre av bordets kort. De två spelare i Omaha Hi/Lo som har den bästa femkortshanden för den höga respektive den låga vinsten tar halva potten vardera. I händelse av identiska händer kommer den höga respektive den låga halvan av potten att delas mellan de spelare som sitter med dessa händer.

Låg hand i Omaha Hi/Lo

Den höga handen i Omaha Hi/Lo värderas som pokerhänder brukar värderas. För att den låga handen i Omaha Hi/Lo ska vara kvalificerad måste den innehålla fem kort av olika valör, alla med valörerna åtta eller lägre (till exempel 8732A kvalificerar som en låg hand, medan 66532 inte gör det, eftersom den innehåller ett par). Liksom den höga handen måste även den låga handen i Omaha Hi/Lo vara en kombination av två hålkort och tre kort på bordet. När de låga händerna jämförs, vinner den hand som har det lägsta höga kortet, vilket ger vid handen att 76543 är bättre än 8432A. Spelar man Omaha Hi/Lo måste man också komma överens om vilken typ av låg poker som avses. Vanligast är den variant där 5432A är bästa låga hand, dvs. man bortser från stege och färg, och ess får räknas lågt.

Strategier i Omaha Hi/Lo

Omaha Hi/Lo är en mer komplicerad pokervariant än Texas Hold’em, eftersom Omaha Hi/Lo ställer högre krav på att läsa bordets potential än vad Texas Hold’em gör. Eftersom fyra hålkort möjliggör fler handkombinationer kan det för en ovan spelare ibland också vara svårare att utläsa vad man har för hand. Hur du spelar dina starthänder i Omaha Hi/Lo och Texas Hold’em skiljer sig mycket åt. Omaha Hi/Lo spelas inte lika mycket före floppen som Texas Hold’em. I stället spelas Omaha Hi/Lo efter floppen och just därför är spelet inte lika starthandskänsligt. Även om spelreglerna i de bägge spelen är relativt lika är strategierna för de två olika spelen helt olika.

Omaha Hi/Lo är ett betydligt mer långsamt spel än Texas Hold’em. I Omaha Hi/Lo handlar det om att vänta på de moment där man som spelare får de kort som ger en enorm fördel. För den lite mer temperamentsfulle spelaren kanske Texas Hold’em passar bättre, men på grund av att Texas Hold’em är så populärt finns det många fler sämre spelare vid Omaha-turneringar än vid Hold’em turneringar. Vilket ju kan vara en fördel…