poker
casino

Razz regler

Razz är ett limit spel för 2 till 8 spelare där den lägsta handen vinner. Razz står för R:et i H.O.R.S.E, vilket är en deltävling i World Series of Poker.

Spelet går ut på att få den lägsta möjliga handen på fem kort, med de sju kort man får. Varje spelare får sammanlagt 4 synliga och 3 dolda kort, dessa ligger öppet på bordet. Inga allmänna kort delas ut förutom vid den eventualiteten att 8 spelare är med och korten inte räcker till i sista omgången.

I Razz är bästa möjliga handen A-2-3-4-5, även kallat “5 high”, eller “The wheel” eller “Bicycle”. Stegar och färg räknas inte som höga kombinationer i Razz och ess är alltid en etta.

I detta spel används även termer som det lägsta möjliga budet och det högsta möjliga budet. I en omgång Razz ($2/$4) är $2 det lägsta möjliga budet, $4 det högsta möjliga budet. Ante blir då $0,4 och ”bring-in” mellan en tredjedel till en femtedel av $2.

En spelomgång i Razz

Alla spelare lägger ante som är 1/3-1/5 av det lägsta möjliga budet. Anten påverkar sedan ingen del av spelet och räknas inte in i dina satsade pengar.

Tre kort delas ut två dolda och ett synligt på bordet. Den spelare som får det högsta kortet måste sedan lägga en ”bring in” dvs en satsning som är lika mycket som det lägsta möjliga budet eller 1/5 av det lägsta möjliga budet. Om två spelare har ett lika högt kort så blir det spelaren närmast till vänster om givaren som får lägga ”bring in”.

Det finns fem satsningsrundor i Razz. Man får max höja 3 gånger per satsningsomgång.

Innan första satsningen delas ett öppet, fjärde kort ut. Den spelare som har den lägsta synliga handen börjar och kan checka, satsa eller lägga sig. En satsning måste vara samma som det lägsta möjliga budet.

Ett femte öppet kort delas ut till alla spelare. Alla satsningar görs på samma sätt som förra satsningsrundan och påbörjas av den spelare med den lägsta synliga handen. Varje bud måste under denna runda vara samma som det högsta möjliga budet.

Ett sjätte öppet kort delas ut till varje spelare. Alla satsningar görs på samma sätt som förra satsningsrundan, där ett bud ska vara samma som det högsta möjliga budet, och påbörjas av den spelare som har den lägsta synliga handen.

Den sista rundan startar med att ett sjunde, dolt, kort delas ut till alla spelare. Om åtta spelare deltar i spelet saknas kort och man lägger istället ett öppet kort i mitten, som gemensamt kort för alla, att använda i respektive hand. Satsningsrundan sker i övrigt på samma sätt som de tidigare rundorna med högsta möjliga budet som det bud som ges.

Alla spelare som inte lagt sig, har nu möjlighet att visa sin hand för att vinna potten. Den person som lade det sista budet visar sin hand först och sedan visar man händerna medurs från denna spelare. Varje spelare har möjlighet att här visa sin hand eller slänga den om de ändå inte kommer att vinna.

I Razz räknar man ut lägsta handen på samma sätt som i Omaha Hi/Lo. Den lägsta handen får inte bestå av något par och då man jämför utgår man från det högsta kortet i respektive hand. Exempelvis så vinner 4-6-7-8-9 över A-2-3-4-10.