poker
casino

Seven Card Stud regler

Seven Card Stud har hamnat i skymundan under de senaste åren, då pokervärlden drabbats av Hold’em-feber. Faktum är att Seven Card Stud under en stor del av 1900-talet var det vanligast förekommande pokerspelet i såväl Europa som Amerika. Idag är Seven Card Stud fortfarande en betydelsefull beståndsdel i mixade high stakes-spel och ett populärt nätpokerspel. Seven Card Stud är underhållande att spela och man får definitivt träna minnet när man spelar.

Seven Card Stud är liksom Five Card Stud medlem i den pokerspelsgrupp som kallas stötpoker, varav den senare anses vara den ursprungliga varianten. Nu för tiden är dock Seven Card Stud den vanligaste typen av stötpoker. Största skillnaden från Texas Hold’em och Omaha är att Seven Card Stud spelas utan gemensamma kort. Som namnet antyder får varje spelare sju kort, men endast den bästa möjliga femkortspokerhanden för respektive spelare används för att utse vinnaren.

Seven Card Studs kännetecken

Du som är hemma på Hold’em-spel måste, om du vill lära sig spela Seven Card Stud, bekanta dig med ett helt nytt tankesätt i fråga om starthänder. Dels måste den som spelar Seven Card Stud bekymra sig om tre kort i stället för två, dels måste du tänka på att de andra spelarna kan se ett av dina kort, det så kallade uppkortet. Därutöver måste du som spelare observera de andra spelarnas uppkort för att få en uppfattning om hur bra din hand egentligen är. Utifrån dessa faktorer måste du räkna på hur stor chansen är att du sitter på den bästa handen, eller att du ska kunna representera den. Sammantaget är Seven Card Stud mycket utmanande; spelet kräver mycket strategiskt tänkande, ett bra minne och mycket skicklighet.

Så spelas Seven Card Stud

Precis som i Hold’em blir en spelare i Seven Card Stud utsedd till dealer. Spelet löper sedan medurs från spelaren till vänster om dealern. Varje spelare får två nedåtvända kort framför sig samt ett uppåtvänt kort, som alla kan se. Den som har det lägsta kortet börjar spelet i Seven Card Stud. Om två spelare har samma lägsta kort börjar den som sitter närmast dealern i medurs riktning. Han måste då satsa antigen häften av den lilla insatsen eller ett fullt vad av den lilla insatsen, (antingen 1 eller 2 dollar i ett 2/4-dollar spel). Varje spelare kan sedan syna, höja eller lägga sig.

Seven Card Studs nästa runda – fjärde gatan – inleds med att varje spelare får ett fjärde kort, deras andra uppåtvända kort. Den som har högst synlig hand börjar med att antingen satsa eller passa. Varje annan spelare måste sedan passa, höja, syna eller lägga sig. I nästa runda – femte gatan – tilldelas varje spelare ett femte kort, deras tredje uppåtvända kort. Samma förfarande som i omgången dessförinnan tar sedan vid. Även omgången därefter –sjätte gatan – genomförs på samma sätt, då det sjätte kortet, eller det fjärde uppåtvända, delas ut.

Sjunde kortet i Seven Card Stud delas slutligen ut så att bara spelaren själv kan se det. Återigen är det spelaren med den högsta synliga handen som börjar med att satsa eller passa. Varje annan spelare måste sedan passa, höja, syna eller lägga sig. När den sista satsningen i Seven Card Stud har synats av de återstående spelarna visar alla sina kort för att se vem som har den bästa handen.

Strategier i Seven Card Stud

Vad gäller ranking av starthänder i Seven Card Stud är det allra bäst att börja med en triss. En triss är en hand som alltid är spelbar, även om du måste växla mellan att slowspela den och spela den med eftertryck beroende på vilka andra kort som ligger ute. Efter en triss är par i ess den bästa handen i Seven Card Stud, och nästan alltid spelbar, liksom de övriga höga paren. Det avgörande beslutet i Seven Card Stud handlar ofta om huruvida du ska spela eller inte på tredje gatan; genom att fatta bra beslut där minskar du risken för att du ska begå misstag i ett senare skede, där dina tidigare felsteg kan resultera i en katastrof. Inte desto mindre finns det många möjligheter för bra spelare att spela ut svagare motståndare under de senare gatorna, och antingen tjäna eller spara extra satsningar.