poker
casino

Sökö regler

Sökö är en variant av femkorts stötpoker. Alla deltagare lägger först in en ante i potten och får sedan ett kort som bara de själva får se, dvs ett hålkort, och sedan ett öppet kort. Sedan får spelaren med det högsta öppna kortet satsa (typiskt max pottens storlek) eller passa/checka, varefter turen går medsols till nästa spelare. Sedan följer ytterligare tre likadana omgångar där alla spelare får varsitt nytt öppet kort vid varje omgång. Om spelet pågår till sista satsningsrundan så kommer alltså varje enskild spelare att ha ett dolt kort och fyra öppna kort per man. Vinnare är den som är kvar sist eller den som då har bästa handen.

Skillnaden mellan Sökö och vanlig femkorts stötpoker är att handrankingen i Sökö inkluderar två extrahänder: fyra i följd och fyra i färg, vilka placerar sig i denna ordning mellan par och tvåpar. Sökö anses i Finland vara ett inhemskt spel, men är ganska vanligt även i Sverige. Redan innan kasinopoker blev lagligt i Finland (1994) och Sverige (2002) anordnades nationella mästerskap. Dock är Sökö ovanligt i större internationella turneringar. Ordet sökö står i finsk slang för något som är sönder eller odugligt.