poker
casino

Stötpoker regler

Stötpoker (på engelska “stud poker” eller bara “stud”, t ex “five card stud”) är ett samlingsnamn för de pokerspel där deltagarna tilldelas både öppna och dolda kort efter ett bestämt mönster. Inga gemensamma kort (community cards) förekommer utan varje enskild spelare har ett antal egna öppna kort som kan ses av alla. Efter varje utdelning hålls en satsningsrunda och antalet satsningsrundor varierar mellan de olika spelvarianterna. Även regler för ante och mörkar varierar, liksom vilken typ av rangordning av händer som gäller (hög, låg eller hög-låg). De populäraste variantarna av stötpoker är sjustöt (seven card stud) och femstöt (five card stud). En annan variant av femkorts stötpoker (five card stud) är även Sökö